บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ (สุกร,ไก่) จำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัทในเครือ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิต
  • - ค่าครองชีพ
  • - ค่ากะ
  • - ค่าอาหาร
  • - โบนัส
  • - เที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
26 ม.5 20140