บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
ประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว์ (สุกร,ไก่) จำหน่ายให้กับกลุ่มบริษัทในเครือ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต - ค่าครองชีพ - ค่ากะ - ค่าอาหาร - โบนัส - เที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พนัสโภคภัณฑ์ จำกัด
26 ม.5 20140