บริษัท ทำเกี่ยว กับงานประเภท สร้างตัวกำเนิดสนามแม่เหล็กและ การเดินสายตู้คอนโทรล การซ่อมแผงวงจรไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Thai Magnet Labo Co.,Ltd.
33/27หมู่9 ถนนพระราม2/30
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เว็บไซต์: www.thaimagnetlabo.com
ใช้งานแผนที่