นำเข้า ส่งออก จำหน่ายเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยา และจำหน่ายยาให้กับโรงพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Janssen Cilag Thailand
106 หมู่ 4 ถนนฉลองกรุง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.janssenpharmaceutica.com