บริษัท นพชัยพลาสติก จำกัด
ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก และรับจ้างฉีดพลาสติก รับสมัครบุคคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นพชัยพลาสติก จำกัด
57 ถนนบางบอน 5 10150