บริษัท โลจิคอาร์ท เท็กซ์แมค จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรและอะหลั่ยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โลจิคอาร์ท เท็กซ์แมค จำกัด
912 ถนนศรีนครินทร์ 10250