บริษัท อาวานท์ พัฒนา จำกัด (Hard Rock Cafe)
ดำเนินธุรกิจ ร้านอาหารระดับโลก ชื่อ Hard Rock Cafe มีสาขาทั่วโลก กว่า 150 สาขา เปิดกิจการที่ กรุงเทพฯ รวม 20 ปี
สวัสดิการ
ประกันสังคม , ประกันสุขภาพหมู่ AIA. , Uniform , อาหารพนักงาน , Service Charge , Bonus ประจำปี , วันหยุดพักร้อน , วันหยุดนักขัตฤกษ์ , โอกาสเดินทางไปฝึกงานในต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อาวานท์ พัฒนา จำกัด (Hard Rock Cafe)
424/1,424/3-6 Siam Square Soi 11 Phayathai Rd., 10330
เว็บไซต์: www.hardrockcafe.co.th