บริษัท อมานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย นำเข้าวัสดุอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ เพื่อรองรับลูกค้าทั้งราชการและเอกชน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อมานี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
201/220 หมู่ 6 10250
เว็บไซต์: www.amani.co.th
ใช้งานแผนที่