บริษัท เวิร์ค ออฟ เวิร์ค จำกัด
บริษัทฯ จดทะเบียนการค้าตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ทำให้บริษัทฯ ต้องขยายงานก่อสร้าง และตกแต่งภายในตามไปด้วยทำให้ความต้องการบุคลากรมีมากขึ้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เวิร์ค ออฟ เวิร์ค จำกัด
179 ซอยสุขศรีเฉลิมพจน์ ถนนประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ใช้งานแผนที่