บริษัท อีเอสคิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท อีเอสคิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2552 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจครบวงจรทางด้านงานติดตั้ง งานออกแบบ และให้คำปรึกษาระบบวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสุขาภิบาล ตลอดจนงานด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของอาคารทุกประเภท ภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ กำลังขยายกิจการ เพื่อรองรับการขยายงานขององค์กร โดยต้องการผู้ร่วมงานที่มีศักยภาพเป็นจำนวนมาก สำหรับรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม/ประกันอุบัติเหตุ - ท่องเที่ยวประจำปี - การตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อีเอสคิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 4-3 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: http://www.esq.co.th
วิธีการเดินทาง
สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า ลงสถานีพหลโยธิน 24
ใช้งานแผนที่