บริษัท ก้าวกระโดด จำกัด
ผลิตหนังสือประเภทพ็อคเก็ตบุ๊คในนามของสำนักพิมพ์อักขระบันเทิง / Sofa Publishing และจัดจำหน่ายทั่วประเทศในนามของ บริษัทก้าวกระโดด จำกัด
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ก้าวกระโดด จำกัด
54 ซ.นาคนิวาส 37 แยก 1-4 ถ.นาคนิวาส
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.akaraonline.com
ใช้งานแผนที่