บริษัท เค วาย บี เอเชียน แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
KYB Asian Pacific Co., Ltd. Has been established since February 2005, 100% subsidiary company for KYB Corporation-Japan. We are sales and marketing company for aftermarket shock absorbers in automotive industries. Our sales territories covered West Asia, South Each Asia and Oceania. KYB was founded as one of the pioneers in hydraulic technology products. Nowaday, we fulfill the needs of wide range of customers in such industries as Automobile, construction, railway, aircraft and ships with products based on our R&D efforts that combine hydraulics our core technology with electronics, controls, and other various technologies.
สวัสดิการ
-Accident and health insurance. -Yearly physical health check. -Uniform. -Transportation fee. -Company trip. -bonus twice a year. -Provident fund. -Other allowance.
ติดต่อ
บริษัท เค วาย บี เอเชียน แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
4345 Bhiraj Tower at BITEC unit 1209-1211 Floor12
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.kyb.co.th
วิธีการเดินทาง
BTS