บริษัท แอสมี่ ทีม จำกัด
บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา
รับออกแบบอาคารสำนักงาน, โรงแรม, อพาร์ทเม้น, คอนโดมิเนียม, บ้านพักอาศัย, โรงงาน, โรงไฟฟ้า, โรงเรียน ฯลฯ
สวัสดิการ
  • - ค่าวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กรณีมีใบประกอบวิชาชีพ กส.)
  • - ค่าวิชาชีพวิศวกรรม (กรณีมีใบประกอบวิชาชีพ กว.)
  • - เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด (กรณีส่งไปทำงานประจำต่างจังหวัด)
  • - เบี้ยขยัน
  • - แบบฟอร์มชุดทำงาน ปีละ 2 ชุด
  • - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลงานของพนักงานและผลกำไรของบริษัท)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แอสมี่ ทีม จำกัด
633 อาคารพีเอส ถนนลาดพร้าว 107 แยก 29
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240