บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จำกัด เป็นบริษัทฯสาขาของ Metrohm AG ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1943 ทำการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านอิเล็คทรอนิกส์และอุปกรณ์ค้นคว้าและวิจัย และได้มีการค้นคว้าและพัฒนาการผลิตเครื่องมืออย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นทางการวิเคราะห์อิออน (Ion Analysis) จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Metrohm AG เป็นบริษัทผู้นำของโลกในการผลิตเครื่องมือวิเคราะห์อิออนในสารละลาย Metrohm Siam is subsidiary for Metrohm / Switzerland and Anton Paar / Austria. We are a company to offer high quality equipment and support for customer. We are providing measurement and analytical equipment for production, laboratory and research field.
สวัสดิการ
เงินเดือน , โบนัส , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสังคม , ประกันชีวิต , บัตรประกันสุขภาพ , ท่องเที่ยวประจำปี , งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
METROHM SIAM LTD.
979/111-115 อาคารเอส .เอ็ม .ทาวเวอร์ ชั้น 33 ถ.พหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.metrohm.co.th