ผู้ผลิตถุงพลาสติก, ผู้จัดจำหน่ายถุงพลาสติก เป็นโรงงานถุงพลาสติก ผลิตและจัดจำหน่ายถุงพลาสติก, ถุงไฮเดรน ถุงHDPE ถุงร้อน ถุงเย็น ถุงLDPE ถุงใส่ผัก ถุงใส่อาหาร ถุงลามิเนต ม้วนพลาสติก ฟิล์มยืด ฟิล์มหด PVC พีวืซี
**ดูที่ตั้งโรงงงานได้จากเว็บไซต์บริษัทฯ ครับ**
สวัสดิการ
 • - ลาป่วย
 • - ลากิจธุระอันจำเป็น
 • - ลาคลอด
 • - ลาเพื่อดูแล ภรรยาคลอดบุตร (พนักงานชาย)
 • - ลาสมรส
 • - ลาเมตตาจิต (กรณีบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรโดยชอบธรรมตามกฎหมายเสียชีวิต)
 • - ลารับรับราชการทหาร
 • - ลาเพื่อทำหมัน
 • - ลาอุปสมบท ลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ และการลาเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอื่น ๆ
 • - ลาไปถือศีล ปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรม
 • - ข้าวฟรี (ยกเว้นกับข้าว)
 • - ประกันสังคม
 • - เบี้ยขยัน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - หอพักพนักงาน
 • - ชุดยูนิฟอร์ม และอุปกรณ์การป้องกันภัยส่วนบุคคล
 • - ทุนการศึกษาบุตร
 • - การฝึกอบรม และพัฒนา
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - อั่งเปา (ตามผลประกอบการ)
ติดต่อ
บริษัท เจ.เอส.อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
45 ซอยบางบอน 5 ซอย 6
แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
ใช้งานแผนที่
event langing page