บริษัท ไทยนันเปา เรซินส์ เคมีคอล จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจ ด้านการผลิตและบริการอุตสาหกรรมกาว มานานกว่า 30 ปี มีโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ กำลังขยายการผลิตเพื่อรองรับตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
สวัสดิการ
- มีโบนัสประจำปี - มีประกันสังคม - มีรถรับ-ส่ง - มีค่าอาหาร/วัน - มีตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี - เบี้ยขยัน 700 บาท/เดือน - สิทธิลาพักร้อน6วันต่อปี กรณีทำงานครบ 1 ปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยนันเปา เรซินส์ เคมีคอล จำกัด
412 ก หมู่4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.nanpao.com