โรงเรียนทักษะภาษาพระประแดง
สอนภาษาต่างประเทศ
สวัสดิการ
หยุดอาทิตย์ละ 1 วัน (วันธรรมดา)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนทักษะภาษาพระประแดง
99/19-20 หมู่ 14
ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ใช้งานแผนที่