ออกแบบ และผลิตเครื่องมือ สำหรับทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ฯ อาทิ เครื่องทดสอบแรงดึง, เครื่องทดสอบแรงกด, เครื่องทดสอบอเนกประสงค์และอุปกรณ์เสริม (NRI-Universal Testing Machine & Accessories)
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ค่าหอพัก
  • ข้าวฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นรินทร์ อินสทรูเมนท์ จำกัด
60/201 หมู่ที่ 1
ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์: www.narin.co.th
ใช้งานแผนที่