ออกแบบ และผลิตเครื่องมือ สำหรับทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ฯ อาทิ เครื่องทดสอบแรงดึง, เครื่องทดสอบแรงกด, เครื่องทดสอบอเนกประสงค์และอุปกรณ์เสริม (NRI-Universal Testing Machine & Accessories)
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าหอพัก
 • ข้าวฟรี
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท นรินทร์ อินสทรูเมนท์ จำกัด
  60/201 หมู่ที่ 1
  ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
  เว็บไซต์: www.narin.co.th
  ใช้งานแผนที่