เปิดดำเนินการปี 2549 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนรถยนต์
สวัสดิการ
  • -Uniform
  • -Position
  • -Housing
  • -Transportation
  • -Food allowance
  • -Group Life Insurance
  • -Provident Fund
  • -Etc.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซันลิท (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด 64/155 ม.4 21140
ใช้งานแผนที่