บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ สารเคมีในสถานประกอบการ และสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน - เบี้ยเลี้ยง และประกันชีวิต ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
1/29 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 10250
เว็บไซต์: www.vcareenvironment.com
ใช้งานแผนที่