บริษัท ไทย มัลติพลาย จำกัด ได้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ยูร่า” โดยจดทะเบียน เมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2553
บริษัท ไทย มัลติพลาย จำกัด
ตั้งอยู่ที่อาคาร 21 tower ชั้น 16 ถนน ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย มัลติพลาย จำกัด
805 อาคาร 21 ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนศรีนครินทร์ 10250
เว็บไซต์: www.thai-multiply.com