บริษัท ไทย มัลติพลาย จำกัด ได้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ยูร่า” โดยจดทะเบียน เมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2553 บริษัท ไทย มัลติพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่อาคาร 21 tower ชั้น 16 ถนน ศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทย มัลติพลาย จำกัด
805 อาคาร 21 ทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนศรีนครินทร์ 10250
เว็บไซต์: www.thai-multiply.com