JobThai
Sung Moon Dang Co,. Ltd.
ประกอบกิจการโรงพิมพ์ คู่มือการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า พิมพ์หนังสือ สติ๊กเกอร์ ฉลาก สิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อจำหน่าย ให้กับบริษัทชั้นนำ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เสื้อฟอร์ม - เบี้ยขยัน เดือนละ 1,000 บาท - ค่าข้าว - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - จัดเลี้ยงเนื่องในวันพิเศษ - อื่น ๆ ตามกฏหมายกำหนด
zero position th
ติดต่อ
Sung Moon Dang Co,. Ltd.
919 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540