JobThai
ดำเนินธุรกิจผลิตแม่พิมพ์ ซ่อมแม่พิมพ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิต ประกอบและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติก วิศวกรรม (Engineering Plastic Parts) เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบชิ้นส่วนพลาสติกของเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องเสียงรถยนต์ โดยบริษัทฯจัดจำหน่ายสินค้าที่ผลิตได้ให้แก่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ผลิตเครื่องเสียงรถยนต์ซึ่งมีฐานการผลิตอยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
zero position th
ติดต่อ
บริษัท ทาพาโก้ โมลด์ จำกัด
789/10 หมู่ 1
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20280
เว็บไซต์: www.tapaco.com