Belzona Polymerics Limited
บริษัท เบลโซน่า เป็นสำนักงานผู้แทนของบริษัท เบลโซน่า โพลีเมอริกส์ ที่ประเทศอังกฤษ ที่ก่อตั้งมานานกว่า 65 ปี เบลโซน่า เป็นผู้ผลิตและบริการ ซ่อม เคลือบ สินค้าด้วยสารโพลีเมอร์ ในหลายหลายอุตสาหกรรม เช่น Oil&Gas, Marine, Mining, Power, Manufacturing เป็นต้น เบลโซน่า มีตัวแทนมากกว่า 125 ประเทศ ทั่วโลก โดยสำนักงานที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์ฝึกอบรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยรู้จักกันในนาม Belzona Asia Pacific ซึ่งให้การดูแลตัวแทนขายทั่ว Asia Pacific และ Middle East.
สวัสดิการ
  • ประกันสุขภาพของ Bupa
  • รถบริษัท รับ-ส่ง เส้นทาง อ่าวอุดม-พัทยา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Belzona Polymerics Limited
นิคมอุตสาหกรรม แหลมฉบัง เขตประกอบการเสรี 2 เลขที่ 213/1 ม.3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
เว็บไซต์: www.belzona.com