บริษัท วี แอนด์ พี โกลบอล จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ภายใต้แบรนด์ V-Concrete
สวัสดิการ
- เงินเดือน - ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - Incentive - เบี้ยเลี้ยงทำงานวันหยุด - ห้องพัก - ยูนิฟอร์ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วี แอนด์ พี โกลบอล จำกัด
108/50-51 หมู่ที่ 5
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ใช้งานแผนที่