บริษัท วี แอนด์ พี โกลบอล จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
ภายใต้แบรนด์ V-Concrete
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี
  • - Incentive
  • - เบี้ยเลี้ยงทำงานวันหยุด
  • - ห้องพัก
  • - ยูนิฟอร์ม
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วี แอนด์ พี โกลบอล จำกัด
108/50-51 หมู่ที่ 5
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ใช้งานแผนที่