วิศวกรไฟฟ้างานระบบความปลอดภัยอิเล็คทรอนิค
สวัสดิการ
  • เงินเดือน
  • เบี้ยเลี้ยง
  • ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Pointer Asia Limited
2034/72 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.pointer.co.th