บริษัท โกลเบิล วิชชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
ดำเนินการบริหารกิจการ Eye Level ซึ่งเป็นการสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ตามระดับความสามารถของเด็ก ในวัยประถมถึงวัยมัธยมศึกษาตอนต้น พัฒนาให้เด็กเป็นนักแก้ปัญหานักคิดวิเคราะห์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โกลเบิล วิชชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
2539 ซ.ลาดพร้าว 81-83 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.myeyelevelthailand.com
วิธีการเดินทาง
- ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว รถประจำทาง 8, 27, 44, 73ก, 92, 96, 122, 126, 137, 145, 151, 156, 172, 178, 182, 502, 514, 545