ตลาดดวงแก้ว พลาซ่า (บริษัท สินไทยเจริญก่อสร้าง จำกัด)
บริษัท ดำเนินธุรกิจด้านตลาดสด, รับเหมาก่อสราง อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ต้องการบุคลลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ตลาดดวงแก้ว พลาซ่า (บริษัท สินไทยเจริญก่อสร้าง จำกัด)
77 ม.1
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ใช้งานแผนที่