บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
เปิดดำเนินการปี 2525 ดำเนินธุรกิจ การรับเหมาก่อสร้าง ระบบน้ำดี และ บำบัดน้ำเสีย
สวัสดิการ
1. ค่าล่วงเวลา 2. เบี้ยเลี้ยง 3. ค่าเดินทางต่างจังหวัด 4. ค่าเช่าบ้าน 5. ประกันชีวิตพนักงาน 6. โบนัส ข้อ 1-6 ตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
1363 ซ.ลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่