บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
เปิดดำเนินการปี 2525
ดำเนินธุรกิจ การรับเหมาก่อสร้าง ระบบน้ำดี และ บำบัดน้ำเสีย
สวัสดิการ
  • 1. ค่าล่วงเวลา
  • 2. เบี้ยเลี้ยง
  • 3. ค่าเดินทางต่างจังหวัด
  • 4. ค่าเช่าบ้าน
  • 5. ประกันชีวิตพนักงาน
  • 6. โบนัส
  • ข้อ 1-6 ตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)
1363 ซ.ลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่