โรงเรียนอนุบาลขนาดเล็กที่เน้นความเป็นครอบครัว รับเด็กนักเรียนจำนวนจำกัด 75 คน ห้องเรียนแต่ละห้องจะรับเด็กจำนวน 20 คน ต่อผู้ใหญ่ดูแล 2 คน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน
100/204 ม.อมรพันธุ์9 ซ.เสนานิคม1 ถ.พหลโยธิน
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.baanwadfun.ac.th
ใช้งานแผนที่