บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
เป็นบริษัทฯ ผู้ดูแลระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต
สวัสดิการ
 • - เสื้อ uniform พนักงาน
 • - รถรับ-ส่งพนักงาน
 • - ค่าพาหนะเดินทาง
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าล่วงเวลา
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัสประจำปี
 • - ปรับเงินเดือนประจำปี
 • - สัมนา/อบรม/ประจำปี
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน/ปี
 • - เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสีย
 • ชีวิต(บิดา,มารดา)
 • - ตู้ locker (พนักงาน)
 • - กีฬาประเพณีภายใน บริษัทฯ
 • - มีสวัสดิการห้องพักพนักงาน (ชั่วคราว)
ติดต่อ
บริษัท แดน-ไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด
732 พระรามที่ 2 ซ.75
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.danthaigroup.com/
ใช้งานแผนที่