บริษัท เรเซล ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จำกัด
เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แสงสว่างของบริษัท ฟิลิปส์ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรเซล ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จำกัด
778 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เว็บไซต์: www.quality-trading.com