รับปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้งเครื่องจักร และระบบลำเลียงสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
สวัสดิการ
 • 1. เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์ทำงาน
 • 2. เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
 • 3. เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง กรณีเดินทางมาทำงานเอง
 • 4. เบี้ยขยัน
 • 5. ค่าเบี้ยทำงานวันหยุด (บางตำแหน่ง)
 • 6. โอที
 • 7. เงินช่วยเหลือค่าอาหาร กรณีทำโอที
 • 8. รถรับ-ส่ง 5 สาย (สายสำโรง , สายหอแป้น บางวัว , สายแปดริ้ว , สายกิ่งแก้ว และ สายบางบ่อ)
 • 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 10. ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต AIA
 • 11. เงินกู้ยืมบริษัท
 • 12. ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • 13. ข้าวฟรี มื้อกลางวัน
 • 14 โบนัสประจำปี
 • 15. ปรับค่าจ้างประจำปี
 • 16. ค่าเบี้ยเลี้ยง กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • 17. เงินช่วยเหลือค่าน้ำมัน และ ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
 • 18. ชุดฟอร์มพนักงาน
 • 19. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 20. งานเลี้ยงปีใหม่
 • 21. กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสัมมนาประจำปี
 • 22. สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมายกำหนด
ติดต่อ
บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
51/14 ม.1 ถนนบางนา-ตราด (กม.36 )
ตำบลหอมศิล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
เว็บไซต์: www.mechfood.com
ใช้งานแผนที่