บริษัท ไชนีส อบร็อด สตัดดี เซ็นเตอร์ จำกัด
ผู้ประกอบการธุรกิจเป็นตัวแทนส่งนักเรียน นักศึกษาไปเรียนที่มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน และรับนักเรียน นักศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาทำการศึกษาในประเทศไทย
สวัสดิการ
ตามที่ตกลงกัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไชนีส อบร็อด สตัดดี เซ็นเตอร์ จำกัด
200 อาคารทศพล ชั้น7 ห้อง 7เอ ถ.รัชดาภิเษก 10310
เว็บไซต์: www.123tochina.com
ใช้งานแผนที่