บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านผลิตและแปรรูปเหล็ก เช่น เหล็กตัวซี ท่อเหล็ก เหล็กกล่อง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น ฯลฯ เป็นต้น
สวัสดิการ
  • หอพักฟรี, รถรับส่ง, เบี้ยขยัน, ค่ากะ, ข้าวกลางวันฟรี, โบนัส, กีฬาสีประจำปี, เลี้ยงปีใหม่, ประกันอุบัติเหตุหมู่, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โครงการเยื่ยมเพื่อนเยือนน้อง, สหกรณ์ออมทรัพย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด
652 ถ.ประชาอุทิศ 10140
เว็บไซต์: www.cotcometalworks.co.th