ดำเนินธุรกิจด้านผลิตและแปรรูปเหล็ก เช่น เหล็กตัวซี ท่อเหล็ก เหล็กกล่อง เหล็กแผ่น เหล็กเส้น ฯลฯ เป็นต้น
สวัสดิการ
หอพักฟรี, รถรับส่ง, เบี้ยขยัน, ค่ากะ, ข้าวกลางวันฟรี, โบนัส, กีฬาสีประจำปี, เลี้ยงปีใหม่, ประกันอุบัติเหตุหมู่, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โครงการเยื่ยมเพื่อนเยือนน้อง, สหกรณ์ออมทรัพย์
ติดต่อ
บริษัท คอทโก้ เมททอลเวอร์คส จำกัด
652 ถ.ประชาอุทิศ 10140
เว็บไซต์: https://www.cotcometalworks.co.th