PS.STEEL. CO., LTD
นำเข้าโลหะ แร่ เคมีภัณฑ์ และส่งขายต่อในประเทศ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PS.STEEL. CO., LTD
246/1 ชั้น6 ถ.จารุเมือง
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ใช้งานแผนที่