บริษัท สุเบญจา จำกัด
บริษัทประกอบธุรกิจรับเหมา ออกแบบ งานระบบติดตั้งปรับอากาศ ระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ภายในอาคารสูง และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 12 ปี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลากร ประจำหน่วยงานในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
สวัสดิการ
 • โบนัสประจำปี
 • ค่าล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • พาเที่ยวประจำปี
 • จัดงานเลี้ยงปีใหม่ (แจกของขวัญ)
 • อบรมสัมมนา
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท สุเบญจา จำกัด
  55/41- 42 หมู่ 8
  ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
  ใช้งานแผนที่