บริษัท ที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blink, Omex, Wakie ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เงินช่วยเหลือการสมรส, ฌาปนกิจศพ
 • - ลาสมรส, ลาฌาปนกิจศพ
 • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-17 วัน
 • - ชุดฟอร์ม
 • - จัดเลี้ยงงานวันเกิดสำหรับพนักงาน
 • - หอพักพนักงาน (รายวัน,รายเดือน)
 • - รถรับ-ส่ง (ตลาดมหาชัย)
 • - งานเลี้ยงปีใหม่
 • - เบี้ยขยันรายเดือน, รายปี
 • - เงินรางวัลอายุงาน
 • - เงินรางวัลผลงานดีเด่น
 • - ของเยี่ยมไข้
 • - เงินปรับประจำปี
 • - โบนัส ตามผลประกอบกิจการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด (มหาชน)
68/1 หมู่8 (ทางเข้าวัดปากบ่อ)
ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.tcunionglobal.com
ใช้งานแผนที่