บริษัท ที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Blink, Omex, Wakie ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือการสมรส, ฌาปนกิจศพ - ลาสมรส, ลาฌาปนกิจศพ - วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-17 วัน - ชุดฟอร์ม - จัดเลี้ยงงานวันเกิดสำหรับพนักงาน - หอพักพนักงาน (รายวัน,รายเดือน) - รถรับ-ส่ง (ตลาดมหาชัย) - งานเลี้ยงปีใหม่ - เบี้ยขยันรายเดือน, รายปี - เงินรางวัลอายุงาน - เงินรางวัลผลงานดีเด่น - ของเยี่ยมไข้ - เงินปรับประจำปี - โบนัส ตามผลประกอบกิจการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที.ซี.ยูเนี่ยน โกลบอล จำกัด (มหาชน)
68/1 หมู่8 (ทางเข้าวัดปากบ่อ)
ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: www.tcunionglobal.com
ใช้งานแผนที่