บริษัท นิกโก คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2529 เป็นบริษัทฯ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทแตรรถยนต์ แตรรถจักรยานยนต์และแตรเรือ ส่งขายให้กับบริษัทประกอบรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทั้งในและต่างประเทศ ( HONDA ,YAMAHA , KAWASAKI, SUZUKI , GM, NISSAN , MITSUBISHI ,ISUZU ) บริษัทฯได้รับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 ,ISO/TS16949 : 2009 , ISO 14001 : 2004 , OHSAS/TIS 18001: 2007 ต้องการรับสมัครพนักงาน ดังนี้
สวัสดิการ
 • - ข้าวกลางวันฟรี
 • - ค่าเข้ากะของพนักงาน 60 บาท/วัน (เฉพาะกะกลางคืน)
 • - ค่าเบี้ยเลี้ยง 25 บาท/วัน
 • - ค่าครองชีพ 750 บาท/เดือน
 • - ค่าตำแหน่งงาน
 • - เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • - เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • - เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • - ปรับค่าจ้างประจำปี
 • - โบนัสประจำปี
 • - เบี้ยขยัน 400 - 4,600 บาท
 • - รถรับ - ส่งพนักงาน
 • - กองทุนประกันสังคม
 • - กองทุนเงินทดแทน
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
 • - ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ ( หยุดพิเศษวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือน )
 • หมายเหตุ : สวัสดิการขึ้นอยู่กับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งมีให้เฉพาะบางตำแหน่งงานเท่านั้น
ติดต่อ
Nikko Corporation(Thailand) Co., Ltd.
373 ม.4 ถ.พัฒนา 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6D.
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
วิธีการเดินทาง
 • - รถรับส่งพนักงาน รถบัส
 • คันที่ 1 ตำหรุ - วังปลา
 • คันที่ 2 วิทยุการบิน - อุดมเดช
 • - รถสองแถวรับส่ง
ใช้งานแผนที่