บริษัท เรดิคอน ทรานสมิชชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
Radicon Transmission (Thailand) Ltd. The Radicon group, a UK-based provider of standard industrial gearing products, is a part of Elecon Engineering Company Ltd - Asia’s largest Material Handling Equipments, Industrial Gears and Transmission Products manufacturer. Radicon’s product range offers a high degree of product flexibility, enabling many alternative solutions to be designed from the original product. **เป็นบริษัทฯ ในกลุ่มของ Radicon ประเทศอังกฤษ และเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Elecon Engineering ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่ผลิต Gear Motor รายใหญ่ เป็นโรงงานผลิตและส่งออกมากกว่า 95% ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการขยายการผลิต**
สวัสดิการ
บริษัท มีสวัสดิการ อาทิ โบนัส รถรับ-ส่ง (สายศรีราชา/ชลบุรี/พนัสนิคม/บางวัว) ชุด ยูนิฟอร์ม, อาหารกลางวัน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพกลุ่มพนักงาน และบุตรของพนักงาน เป็นต้น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรดิคอน ทรานสมิชชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
700/43 ม.6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เว็บไซต์: www.radicon.com