บริษัท เอเชีย เทสติ้ง อีควิปเม้นท์ จำกัด
บริษัท ดำเนินธุรกิจ นำเข้าสินค้า เครื่องมือทดสอบทางด้านวิศวกรรมงานทาง งานโยธา และวิศวกรรมธรณี ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีด้านการตรวจสอบในงานวิศวกรรมงานทาง และได้ดำเนินธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 10 ปี ต้องการรับสมัครงานเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส - คอมมิชชั่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอเชีย เทสติ้ง อีควิปเม้นท์ จำกัด
2/37 ซอยประเสิรฐมนูกิจ 29 แยก 4 ถนนประเสิรฐมนูกิจ
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่