บริษัท พีอาร์เอสซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
บริษัท พีอาร์เอสซี คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นทีมบริหารรุ่นใหม่ ที่ประกอบธุรกิจด้านการสรรหาบุคลากรและบริหารงานบุคคลในสายอาชีพต่างๆ อาทิ เช่น การเงิน การธนาคาร การบัญชี ไอที การตลาด การขาย เป็นต้น บริษัทบริการ สรรหาพนักงานในทุกสาขาอาชีพ และทุกตำแหน่งงาน ทั้งในรูปแบบพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานสัญญาจ้าง หรือการให้บริการแบบ outsource เพื่อบริการบริษัท หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ตั้งแต่ธุรกิจครอบครัวขนาดเล็ก ไปจนถึงองค์กรที่มีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ - วันหยุดลาพักร้อน 6 - 10 วัน/ปี - ท่องเที่ยวต่างประเทศ - กิจกรรม นันทนาการ - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - รางวัลยอดขาย ฯลฯ,
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีอาร์เอสซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
211/6 อาคาร โมเดิร์นบาธ ห้องเลขที่ 2A ถนน รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.prscconsultant.com
ใช้งานแผนที่