JobThai
บริษัทเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ เนเชอร์รัล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทสาขาของ บริษัทเอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ เนเชอร์รัล โปรดักส์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด ประเทศนิวซีแลนด์ ผู้ดำเนินการผลิตผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและดูแลผิวพรรณจากธรรมชาติ บริษัทสาขาในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณ ผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ เท่านั้น มิได้มีตัวแทนจำหน่ายที่เป็นลักษณะของธุรกิจเครือข่าย หรือ MLM ช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ ได้แก่ เว็บไซด์ และหน้าร้านของบริษัทฯ ในปัจจุบัน บริษัทได้มีการขยายตัวทางธุรกิจ เราจึงมีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความมุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท ดังนี้\
สวัสดิการ
ประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผลิตภัณฑ์บริษัท คอมมิชชั่น (ตำแหน่งพนักงานขาย)
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เอ็กซ์เท็นด์ไลฟ์ เนเชอร์รัล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
87 ชั้น 2 ห้องเลขที่ 1 อาคารเอ็ม.ไทย ทาวเวอร์ (All Seasons Place) ถ.วิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.xtend-life.co.th, www.xtend-life.com