เป็นโรงเรียนประจำชาย สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นโรงเรียนในส่วนของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน โดยเปิดสอนสายสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 ถึง ม.6
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ - ผ่านทดลองงานสามารถขอสวัสดิการหอพัก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
วชิราวุธวิทยาลัย
197 ถนนราชวิถี
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์: http://www.vajiravudh.ac.th
วิธีการเดินทาง
รถเมย์ที่ผ่าน สาย12, สาย70
ใช้งานแผนที่