วชิราวุธวิทยาลัย
เป็นโรงเรียนประจำชาย สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นโรงเรียนในส่วนของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน โดยเปิดสอนสายสามัญ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 ถึง ม.6
สวัสดิการ
  • - ประกันสุขภาพ
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - สวัสดิการอาหารประจำวัน
  • - หอพักครูภายในโรงเรียน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
วชิราวุธวิทยาลัย
197 ถนนราชวิถี
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์: www.vajiravudh.ac.th
ใช้งานแผนที่