ดำเนินกิจการผลิตสิ่งพิมพ์จากกระดาษ สติกเกอร์ และกล่องกระดาษ ภายใต้การสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สวัสดิการ
- รถรับ-ส่ง - ข้าว(ฟรี) - ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันกลุ่ม AIA - เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจศพ,กระเช้าเยี่ยมไข้,โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทั้งฮั่วซิน จำกัด
129/9 ม.9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ถ.บางนา-ตราด กม.36 24180
เว็บไซต์: www.thsp.co.th
ใช้งานแผนที่