บริการวิเคราะห์ห้องปฎิบัติการ
ติดต่อ
กลุ่มบริษัทเบรีย / BRIA GROUP
6 (สนธิวัฒนา 3) ลาดพร้าว110
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 02-106-6999 ext. 111 , 035-930540
แฟกซ์: 02-530-4619
เว็บไซต์: www.brianet.com\t
ใช้งานแผนที่