บริษัท โกลบอล พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์พลาสติก และแม่พิมพ์ยาง บริษัทฯได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 : 2015 ในด้านความเชี่ยวชาญในการออกแบบและการผลิตแม่พิมพ์ กลุ่มลูกค้าสำคัญของเราคือกลุ่มยานยนต์, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์,บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง, ชิ้นส่วนแพทย์และชิ้นส่วนที่มีความเที่ยวงตรงสูง โดยมีเครื่องจักรที่มีคุณภาพและทันสมัย ภายใต้การบริหารงานโดยวิศวกรผู้ชำนาญงาน ต้องการบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นและรักความก้าวหน้า ภายใต้นโยบาย "เรายึดมั่นคำสัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้า ส่งมอบตรงเวลา เพิ่มคุณค่าด้วยคุณธรรมและจริยธรรม " เพื่อก้าวไปสู่ความมั่นคงและเป็นเลิศในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์มาร่วมงานกับเรา
สวัสดิการ
- ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ, ค่าตำแหน่งงาน - ค่ากะ, มี O.T. ทุกวัน - ค่าอาหารกลางวัน/O.T - พักร้อน 7 วัน/ปี - เบี้ยขยัน - เงินโบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ) - เงินช่วยเหลือสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ - เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร - ทำงาน จันทร์-เสาร์
ติดต่อ
บริษัท โกลบอล พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
27/125 หมู่ 5 ซอยจงเจริญ ถนนศุขประยูร
ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
ใช้งานแผนที่