บริษัท เกรทเตอร์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ทำธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบสร้างเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม อาหาร และ เครื่องดื่ม เช่น เครื่องบรรจุของลงกล่องอัตโนมัติ, Robot System, ระบบ Automation
สวัสดิการ
  • - ค่าเบี้ยขยันต่อเดือน
  • - ค่าทำงานล่วงเวลา
  • - เบี้ยเลี้ยงรายวัน
  • - โบนัส ปลายปีขึ้นอยู่ผลกำไรของบริษัท
  • - ห้องพักพนักงานฟรี
  • - ชุดพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท เกรทเตอร์ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1/99 หมู่ที่3
ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.greater-tech.com
ใช้งานแผนที่