บริษัท ไทยซุ่น เคเบิ้ล ทีวี จำกัด
บริษัท ไทยซุ่น เคเบิ้ล ทีวี จำกัด ประกอบกิจการเป็นธุรกิจบอกรับสมาชิก ภายใต้แบรนด์ Stv Cable TV โดยบริษัทฯ ให้บริการแพร่ภาพ ช่องรายการผ่านทางระบบ เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง โดยให้บริการทั้งระบบ Analog และ ระบบ Digital ในพื้นที่ กทมฯ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันชีวิต - เบี้ยขยัน - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทยซุ่น เคเบิ้ล ทีวี จำกัด
47/124-125 ซอยเย็นจิตต์ ถนนจันทน์
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ใช้งานแผนที่