บริษัท ไอออน ลาเท็กซ์ ไทย จำกัด
ผลิตหมอน-ที่นอน ทำจากยางพารา ส่งออก
สวัสดิการ
โบนัส, ชุดฟร์อม, เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไอออน ลาเท็กซ์ ไทย จำกัด
135/31 ถ.เทพารักษ์ 10540
เว็บไซต์: www.ionlatex.com