บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด
ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง รับออกแบบและตกแต่งอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัยทุกประเภท
และบริษัทในเครือ ประกอบกิจการ บริการตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ บริการที่ปรึกษาในการตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษา
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - ล่วงเวลา
  • - ค่าครองชีพ
  • - ค่าที่พัก
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - โบนัสประจำปีตามผลงาน
  • - จัดเลี้ยงประจำปี
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด
898 หมู่ที่ 10 ซอยนวมินทร์ 76
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.tekatatn.com, www.bestfacility.com
ใช้งานแผนที่